Registration required

Wojtek Syrocki

Innowator, nauczyciel i pomysłodawca RoboCamp, edukacyjnych zajęć dla dzieci z podstaw programowania z wykorzystaniem samodzielnie budowanych robotów. Od kilkunastu lat popularyzuje nauki matematyczno-przyrodnicze wśród dzieci i młodzieży, a wśród edukatorów nauczanie oparte o działanie.

If you already registered to this room please use your personal link from registration confirmation email to enter the event.*If you have already registered and can't locate your registration confirmation email click here

Email has been sent

[message]

Click here if you're the host