Logo

Jak to ugryźć? Robotyka w szkole: Pracownia dla klas I-III

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Wojtek Syrocki

Innowator, nauczyciel i pomysłodawca RoboCamp, edukacyjnych zajęć dla dzieci z podstaw programowania z wykorzystaniem samodzielnie budowanych robotów. Od kilkunastu lat popularyzuje nauki matematyczno-przyrodnicze wśród dzieci i młodzieży, a wśród edukatorów nauczanie oparte o działanie.