Jak to ugryźć? Robotyka w szkole: Pracownia dla klas I-III
https://robocamp.clickmeeting.com/jak-to-ugryzc-robotyka-w-szkole-pracownia-dla-klas-i-iii
Permanent
Pracownia robotyki dla klas 4-8
https://robocamp.clickmeeting.com/pracownia-robotyki-dla-klas-4-8
Programowanie robotów LEGO Mindstorms EV3
https://robocamp.clickmeeting.com/programowanie-robotow-lego-mindstorms-ev3
Pracownia robotyki dla klas 0-3
https://robocamp.clickmeeting.com/pracownia-robotyki-dla-klas-0-3
Jak zacząć? Robotyka w szkole z LEGO Education WeDo 2.0
https://robocamp.clickmeeting.com/jak-zaczac-robotyka-w-szkole-z-lego-education-wedo-2-0
Robotyka w edukacji: programowanie robotów LEGO WeDo 2.0 w języku LEGO
https://robocamp.clickmeeting.com/robotyka-w-edukacji-programowanie-robotow-lego-wedo-2-0-w-jezyku-lego